آموزش کوچینگ

وبینار تولد تحول

“وبیناری کاملا تعاملی” در نرم افزار ZOOM شعله تحول را در خود و دیگران روشن کنید مدل‌های علمی جهت ایجاد تغییر را در این وبینار با هم بررسی می کنیمبه همان اندازه که می خواهیم تغییر برای خودمان اتفاق بیفتد، ایجاد یک تغییر طولانی مدت به چیزی بیش از تعریف مجموعه ای از اقدامات نیاز دارد: قدم اول  …

تعاریف جهانی کوچینگ

دانستن تعریف کوچینگ برای یک کوچ در نحوه دیدگاه و عملکرد وی حین انجام کوچینگ بسیار تاثیرگذار خواهد بود. از این‌رو در این مقاله تلاش شده است تا پاره‌ای از تعاریف کوچینگ از کوچ‌های معتبر جهانی را در یک جا جمع‌آوری کنیم.