دوره های کوچینگ

تعاریف جهانی کوچینگ

احسان صدریان

احسان صدریان

کوچ PCC مورد تایید فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF هیئت علمی آکادمی CMA

دانستن تعریف کوچینگ برای یک کوچ در نحوه دیدگاه و عملکرد وی حین انجام کوچینگ بسیار تاثیرگذار خواهد بود. از این‌رو در این مقاله تلاش شده است تا پاره‌ای از تعاریف کوچینگ از کوچ‌های معتبر جهانی را در یک جا جمع‌آوری کنیم.

اشتراک‌گذاری نوشته:

کوچینگ

کوچینگ در نظر افراد مختلف دارای معانی مختلفی می باشد. در این مقاله قصد دارین مجموعه ای از تعریف کلاسیک کوچینگ توسط کوچ‌های حرفه ای و پیشرو را جهت شفاف سازی بیشتر بیان کنیم.

کوچینگ شامل گفتگو بین یک کوچ و یک مراجع با هدف کمک به مراجع برای دستیابی به یک زندگی رضایت بخش است. این امر با کمک به مراجع برای تعیین آنچه برای او مهم است و با روشن کردن ارزش های خود به دست می آید. با نظرات مراجع، کوچ اهداف مبتنی بر ارزش و برنامه ای برای دستیابی به آنها ایجاد می کند. از طریق همکاری، کوچ از مراجع برای رسیدن به این اهداف حمایت می کند.

“آکادمی کوچینگ بین المللی”

 

کوچینگ فرآیندی است که امکان وقوع یادگیری و توسعه و در نتیجه بهبود عملکرد را فراهم می کند. برای اینکه یک کوچ موفق باشد، نیاز به دانش و درک فرآیند و همچنین انواع سبک ها، مهارت ها و تکنیک های مناسب با زمینه ای است که کوچینگ در آن انجام می شود.

“اریک پارسلو”

 

کوچینگ در مورد بهترین عملکرد شما از طریق کمک فردی و خصوصی شخصی است که شما را به چالش می کشد، تحریک می کند و شما را برای ادامه رشد راهنمایی می کند.

“جرارد اودونوان”

 

کوچینگ روشی برای کار با افراد است که شایستگی و رضایت آن‌ها را بیشتر می‌کند تا بتوانند در سازمان‌های خود مشارکت کنند و در کاری که انجام می‌دهند معنا پیدا کنند.

“جیمز فلاهرتی”

 

کوچینگ به شما کمک می‌کند تا کشف کنید که چگونه بسیاری از منابع درونی را که در شما غیرفعال هستند و استفاده نمی‌شوند، باز کنید، زیرا نمی‌دانید که وجود دارند.

“کارمل وین”

 

کوچینگ در مورد کمک به مراجع برای فکر کردن به چیزها از دیدگاه متفاوت است. این به فرد کمک می کند تا از اعماق وجود خود به چیزهای بیشتری دست یابد که در غیر این صورت نمی توانستند به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

“شرلی کالدول”

 

کوچینگ این نیست که به مردم بگوید چه کاری انجام دهند. این به آنها فرصتی می دهد تا آنچه را که در پرتو اهداف خود انجام می دهند بررسی کنند.

“جیمز فلاهرتی”

 

کوچینگ شامل فراهم کردن امکانی در مقابل دیگران و در عین حال کوچینگ آنها برای حرکت به سطح بعدی از شفقت بی امان است.

“رابرت هارگرو”

 

کوچینگ فرآیند توسعه ای است که مراجعان را قادر می سازد تا قابلیت های خود را ایجاد کنند تا بتوانند به اهداف شخصی، حرفه ای و سازمانی دست یابند. کوچان با مراجع خود در یک فرآیند فکری و خلاقانه شریک می شوند که مراجعان را برای به حداکثر رساندن پتانسیل شخصی و حرفه ای خود الهام می بخشد.

” آلن کاردون”