دوره های کوچینگ

کوچینگ فردی

user_mچرا از کوچ زندگی در  کوچ مسترز آکادمی استفاده کنیم؟

آیا از زندگی یا شغل خود ناراضی هستید؟
آیا چیزی مانع شما می شود؟
آیا می خواهید رضایت بیشتری در زندگی خود داشته باشید؟

درصورتیکه جوابتان مثبت است، به جای درستی آمده اید

در کوچ مسترز آکادمی (CMA)، کوچ‌های زندگی ما بسیار آموزش دیده و ماهر هستند تا با شما همکاری کنند تا در زندگی شخصی و حرفه ای به موفقیت‌های فراوان دست یابید.

user_mایجاد نتایج  مثبت +

تغییر مثبت پایدار در هسته کوچینگِ زندگیِ متحول کننده ما قرار دارد. از طریق مشارکت و ایجاد همدلی، این فرآیند شما را توانمند می سازد تا:

اهداف و مقاصد خود را روشن کنید
 دستیابی به همسویی ارزش
بر موانع و باورهای خود محدود کننده غلبه کنید
آگاهی خود را افزایش دهید
خودآموزی را عمیق کنید

برای ایجاد تغییری که پایدار باشد، به آگاهی درون و یک فرآیند تفکر کاملا تامل برانگیز نیاز است و این چیزی نیست که بتوانیم با کلیک ماوس به آن دست پیدا کنیم. فرآیند کوچینگ زندگی متحول کننده‌ی ما، شما را از طریق یک سفر کشف درونی و همسویی با خود راهنمایی می کند، بنابراین می توانید به نسخه شخصی خود از “موفقیت” دست یابید.

 

فرم زیر را جهت مشاوره رایگان تکمیل فرمایید.

مشاوره رایگان