دوره های کوچینگ

جلسه منتورینگ

 چرا از مربی گری کوچینگ در کوچ مسترز آکادمی استفاده کنیم؟

کوچ ها زندگی ها را متحول می کنند، آن ها به افراد قدرت می دهند که به دنبال آنچه که بیشتر به آن تمایل دارند بروند و به سطحی از رضایت برسند که هیچ وقت دستیابی به آن را متصور نمی شدند. مربی گری کوچینگ برای کوچ هایی فراهم شده است که تمایل دارند زندگی ها را متحول کنند. شما در مسیر دریافت گواهینامه ICF و تسلط کامل بر معیارهای آن با استفاده از رویکرد های کوچ مسترز آکادمی راهی هموار همراه با یادگیری های بسیار خواهید داشت. اکنون با تمرین و راهنمایی شما، خواهید توانست مسیری با سرعت بیشتر همراه با یادگیری داشته باشید.

 منتظر پیشرفت های بسیار در شایستگی های کوچینگ خود باشید

کوچ مسترز آکادمی از فرآیندی خاص جهت مربی گری استفاده می کند که به شما این امکان را می دهد تا به چیزی که در جلسه کوچینگ فکر می کنید تفکری تاملی داشته باشید که با بینشی عمیق به پویایی قدرتمندی در مکالمه خود و مراجعتان آگاه شوید. در این فرآیند، شما شاهد پیشرفت ها و تغییرات مثبتی خواهید شد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • یادگیری شفاف درباره شایستگی های ICF
  • افزایش اعتماد به نفس شما نسبت به توانایی همراهی ایجاد تغییر در مراجع تان
  • توسعه و قدردانی برای استایل منحصربه فرد کوچینگ خود
 مربی گری کوچینگ چگونه کار می کند؟
مربی یک جلسه عملی کوچینگ شما با یک مراجع واقعی را مورد بررسی قرار می دهد. تمرکز بر ارزیابی مهارت های شما در فرآیند و جریان مکالمه است. هدف مربی گری کوچینگ برای شما صیغل دادن نحوه کوچینگ تان در مهارت های مربوطه است. مربی کوچینگ پاسخ های مراجع را بر اساس پرسش های شما بررسی کرده سپس به ورای مکالمه نگاه می کند تا به شما کمک کند فرآیند فکری خود را شناسایی کنید. این به شما کمک می کند تا به شایستگی هایی که نیاز هست و در جستجوی آن هستید به عنوان یک کوچ حرفه ای آن ها را داشته باشید و حتی به فراتر از آن دست پیدا کنید. در خلال این فرآیند شما یادگیری عمیقی از خودتان خواهید داشت که در آن بتوانید تفکرات و صدای درونی خود را در مواجهه به یک مراجع مشاهده کنید تا بتوانید بهتر از پیش به مراجع خود کمک کنید.
در یک فرآیند حمایت گرا و مثبت گرا پیشنهادات ارزشمندی درباره فرصت های رشد به شما ارائه خواهد شد.
مربی گری فردی کوچینگ شامل موارد زیر می باشد :
  • بررسی مکالمه ضبط شده شما با مراجع
  • بررسی شایستگی های اساسی
  • شرحی بر شناسایی فرصت های بهبود و توسعه
 بازبینی شایستگی ها

بر اساس سیستم ارزیابی سازمان فدراسیون جهانی کوچینگ (ICF) این بازبینی به شما عمق میدهد تا شایستگی های اساسی راشناسایی کنید تا بتوانید در مکالمات کوچینگ خود آن ها را به انجام برسانید. شما بازخوردی ارزشمند همراه با راه حل هایی عملی درباره اینکه چگونه میتوانید نیازمندی های مربوط به شایستگی ها را به بهترین حالت ممکن افزایش دهید ارائه خواهد شد.

 بازبینی فرآیند

مکالمه ضبط شده شما به صورت قسمت به قسمت بازبینی خواهد شد و نکات بسیار ارزشمندی جهت بهبود عملکرد کوچینگی خود به دست خواهید آورد تا از آن ها در جهت استفاده در کوچینگ حرفه ای برای مراجع خود به کار ببرید. اگرچه تلاش بسیاری نیاز دارد اما این فرآیند به مربی شما این امکان را می دهد تا بتواند پیشنهادات بهتری، مانند پرسش های خاص که شما می توانید استفاده کنید را به شما ارائه دهد تا در فرآیند کوچینگ خود بهترین باشید.