آموزش کوچینگ

وبینار تولد تحول

Admin

اشتراک‌گذاری نوشته:

“وبیناری کاملا تعاملی”

در نرم افزار ZOOM

شعله تحول را در خود و دیگران روشن کنید مدل‌های علمی جهت ایجاد تغییر را در این وبینار با هم بررسی می کنیمبه همان اندازه که می خواهیم تغییر برای خودمان اتفاق بیفتد، ایجاد یک تغییر طولانی مدت به چیزی بیش از تعریف مجموعه ای از اقدامات نیاز دارد:

قدم اول 

قدم دوم

قدم سوم

چیزهای بیشتری برای عمیق شدن وجود دارند. تغییری پایدار نیازمند چیزهایی بیشتر است.


ثبت نام کنید


به عنوان انسان، اقدامات، انتخاب ها و پاسخ های ما بر اساس نحوه تفکر، باورها، ارزش ها، مقاصد و نگرانی ها و … ساخته شده است.

جهت تغییر تحول گرایانه نیاز است تا به جنبه های مختلف عملکرد خود آگاه باشیم، سپس بر اساس این آگاهی می توانیم نحوه جدیدی از فکر کردن، احساس کردن و عمل کردن به سوی بودنی جدید را  انتخاب کنیم.

این وبینار به شما کمک می کند تا متوجه شوید چگونه یادگیری فرآیند تغییر به عنوان فرآیندی چندبعدی و خلاق به جای یک فرآیند خطی بر چگونگی تسهیل تغییر برای خود و دیگران تاثیر گذاشته و باعث نتایج پایدار می شود.

 

 

چیزی که شما در این وبینار یاد خواهید گرفت:

  1. برای نشان دادن ابعاد چندلایه درگیر در فرآیند تغییر، از نظریه گشتالت و مدل زیست روانی اجتماعی استفاده خواهیم کرد.
  2. ما یک مطالعه عمیق در مورد اینکه چگونه رویکرد مکالمه اختصاصی کوچ مسترز آکادمی ( آگاهی-وضوح-انتخاب) ما این ابعاد را برای شفافیت و درک بیشتر یکپارچه می کند، ارائه خواهیم داد.

 

ثبت نام کنید

 

مخاطبین

– مشتاقان تغییر

– کوچ ها

– مدیران منابع انسانی

– صاحبان کسب و کار

– مدیران

– مشاوران

– معلمان و مدرسان

– روانشناسان

– والدین